lauantai 1. maaliskuuta 2014

Kumman kipulääkkeen sinä valitsisit?

Subutex on opioidiriippuvaisten korvaushoidossa käytettävä lääke. Se on myös eniten kuolemia Suomessa aiheuttava huume. Tarkemmin sanoen kuolemat aiheuttaa Subutexin vaikuttava aine buprenorfiini, joka on synteettinen opioidi.


Viimeisimmät tarkat tiedot huumekuolemista ovat vuodelta 2010, jolloin menehtyi 156 henkilöä. Buprenorfiini tappoi heistä 46. Toiseksi eniten tappoi tramadoli (26) ja kolmanneksi eniten fentanyyli (16). Synteettisiä opioideja kaikki.

Huumeidenkäyttäjille aineet ovat tuttuja, mutta kuka tavallinen tallaaja tuntee tramadolin? Aika harva. Amfetamiinin, LSD:n ja hasiksen osaa jokainen luetella, mutta Suomen toiseksi tappavin huume on suurelle yleisölle tuntematon.

Ei pitäisi olla. Tramadolia saattaa löytyä kenen tahansa lääkekaapista, sillä se on suhteellisen yleinen kipulääke, jota käytetään esimerkiksi hermosäryn hoitoon. Apteekeissa sitä myydään muun muassa kauppanimillä Tramal ja Tradolan.

Entä kolmanneksi yleisin tappaja fentanyyli? Myös se on kipulääke, mutta harvemmin käytetty kuin tramadoli. Fentanyyliä määrätään vain erittäin voimakkaisiin kiputiloihin. Sillä hoidetaan esimerkiksi syövän terminaalivaiheen kipuja. Fentanyyliä myydään laastarimuodossa, yleensä kauppanimellä Durogesic.

Edes kokeneet huumeidenkäyttäjät eivät aina ymmärrä, miten vahvaa fentanyyli on. Niinpä Durogesic-laastarien teho tulee monelle yllätyksenä, ja laastarin laittaminen suuhun tai nielaiseminen pikaisen vaikutuksen toivossa voi olla kohtalokasta. Fentanyyli, jota media kutsuu myös synteettiseksi heroiiniksi, onkin ajoittain otsikoissa laastareiden väärinkäytön aiheuttamien kuolemien takia.

Tramadoli sen sijaan ei uutisissa näy. Heroiini, kokaiini, ekstaasi ja gamma ovat kyllä jatkuvasti esillä, mutta ne eivät edes yhdessä tapa niin paljon kuin tramadoli.

Subutexia on helppo demonisoida, koska sitä käyttävät vain narkomaanit. Fentanyyliinkin kuolevat lähinnä laastareiden väärinkäyttäjät. Tramadolia kuitenkin käyttävät monet töissä käyvät ja perheestään huolehtivat tavalliset ihmiset. Ehkä juuri siksi tramadolista ei revitä kohuotsikoita. Kukapa haluaisi leimata niin sanottuja kunnon kansalaisia huumeidenkäyttäjiksi. Tai omaa läheistään.

Opioideissa on riskinsä ja haittansa, mutta niiden lääkekäyttöä ei kyseenalaisteta. Toisin on kannabiksen laita. Kannabis on turvallisempi kipulääke kuin opioidit, sillä se ei aiheuta fyysistä riippuvuutta eikä sen yliannostukseen voi kuolla. Tästä huolimatta on paljon helpompaa saada resepti tramadolille tai jollekin muulle opioidille kuin lääkekannabikselle.

Tramadolireseptin voi kirjoittaa kuka tahansa lääkäri, mutta kannabista monet lääkärit eivät suostu määräämään lainkaan. Lääkekannabista ei edes saa pelkällä reseptillä, vaan potilaan on lisäksi haettava erityislupaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta. Luvan voi saada vuodeksi kerrallaan. Ensimmäinen lupa myönnettiin vuonna 2006, ja kesällä 2013 niitä oli myönnetty noin sata.

Kannabis ei auta kaikkiin kiputiloihin, joita yleensä hoidetaan opioideilla. Joissain tapauksissa se kuitenkin auttaa. Tällaisissa tapauksissa on vaikea perustella, miksi koukuttava ja tappava opioidi olisi parempi vaihtoehto kuin kannabis.

Koska huumevalistuksessa vedotaan aina lapsiin, teen minäkin niin. Jos siis sinun lapsesi olisi pakko turvautua vahvaan kipulääkitykseen, haluaisitko hänen käyttävän mieluummin Subutexin jälkeen Suomen tappavinta huumetta vai ainoastaan miedoksi huumeeksi luokiteltua kannabista?